Kassafraude

“Fraude bij transacties via de kassa is een vorm van directe verkoopbedreiging. Bij kassafraude verdwijnt immers geld uit de kassa of mist u bepaalde goederen die niet zijn aangeslagen. Wilt u een goede verkoopomzet halen dan zult u voldoende aandacht moeten besteden aan dit verschijnsel”.

Onder meer de volgende vormen komen geregeld voor: 

  • Het niet of onjuist aanslaan van een geldbedrag. Bijvoorbeeld € 19,95 in plaats van € 199,50. groot verschil bedrag! Dit gebeurt vaak op een manier dat de klant dit niet kan zien. Bijvoorbeeld door de gekozen kassaopstelling of door het blokkeren van het kassavenster. Het verschil tussen het betaalde bedrag en het aangeslagen bedrag steekt de medewerker vervolgens in zijn zak terwijl het kassabedrag nog steeds klopt.

  • Het geven van onterechte kortingen aan derden. Bijvoorbeeld onder de noemer ‘korting in verband met personeelsaankopen of goede relaties’. Hier zijn twee mogelijkheden: ? de korting wordt op papier verstrekt en door de medewerker in eigen zak gestoken, of de medewerker deelt deze met de klant.

  • Het hanteren van verschillende soorten crediteringen, waarbij afgerekende goederen later worden teruggenomen (omruilen) en er een geldbedrag uit de kassa wordt uitgekeerd. Als er geen controle is op de aanwezigheid van teruggenomen goederen kan ook hier fraude plaatsvinden; wat voor fraude? 
  • Het gebruikmaken van de mogelijkheid af te rekenen op basis van een subtotaal. Bij sommige kassa’s bestaat die mogelijkheid. Heeft de klant eenmaal afgerekend dan wist de betreffende medewerker de hele transactie en steekt vervolgens het betaalde geld in eigen zak.

Wij hebben voor u de oplossing!

Written by

Hier komt informatie over John

Comments are closed.