Heat map, Route telling en MOR

Heat map geeft u een weergave waar uw klanten in de winkel naar gaan, zo kunt u zien hoe de high traffic zone is over een dag. Ook geeft het aan waar de klanten lang blijven staan. D.m.v. de 360 graden camera aan het plafond wordt de ruimte in beeld gebracht en d.m.v. kleur wordt de high traffic en long stay zones aangegeven.

Route telling. Wilt u in een bepaalde ruimte weten hoeveel personen zich bevinden laat de camera dan zijn werk doen. Een denkbeeldige lijn wordt in het beeld aangebracht en iedere persoon die de lijn passeert wordt geteld in beide richtingen.

MOR. Hierbij worden beelden van de bewegende personen geƫlimineerd waardoor de achtergrond goed zichtbaar blijft. Denk hierbij aan musea bewaking waarbij de objecten altijd goed in beeld moeten blijven.

Het filmpje verduidelijkt de onderwerpen: